Czym się różnią uprawnienia SEP od uprawnień SPE?
06.06.2024

Czym się różnią uprawnienia SEP od uprawnień SPE?

Praca w branży elektrycznej i energetycznej stawia przed instalatorem szereg wyzwań. Wymaga od niego różnego rodzaju dokumentów, uprawnień i umiejętności, żeby mógł prawidłowo i bezpiecznie pracować każdego dnia. Jednym z takich dokumentów są uprawnienia SEP lub uprawnienia SPE. Czym są i jakie są pomiędzy nimi różnice? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Uprawnienia SPE, a uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP – co to jest

SEP, mówiąc najogólniej jest to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest to stowarzyszenie organizujące różnego rodzaju kursu i szkolenia dla osób z branży elektrycznej. Dawniej była to jedyna organizacja posiadająca komisje kwalifikacyjne (egzaminacyjne), w której można było uzyskać odpowiednie uprawnienia. Dziś ta nazwa weszła do potocznego języka, mimo że działają także inne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydające tożsame świadectwa kwalifikacji.

 

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia przyznawane są w trzech kategoriach: elektrycznej (G1), cieplnej (G2) i gazowej (G3). Dają one uprawnienia do wykonywania zawodu np. elektryka. Tak samo jak przy uprawnieniach SPE będą one oznaczać:

 •    ·    G1 – dla osób zajmujących się instalacjami i sieciami energetycznymi, wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną
 •    ·    G2 – dla osób zajmujących się instalacjami współpracującymi z ciepłem
 •    ·    G3 – dla osób zajmujących się instalacjami opartymi o paliwa gazowe

Ponadto każda z powyższych grup jest podzielona wg URE na dwie kolejne:

 •   ·    Eksploatację (E) – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych
 •   ·    Dozór (D) – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych

 

Czym są uprawnienia SPE?

Uprawnienia SPE wystawiane są przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Ich komisja także została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a informacja o tym znajduje się bezpośrednio na stronie:

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/komisje-kwalifikacyjne

Uprawnienia wydawane przez SPE są zgodne z najświeższym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wg załącznika nr. 1.

Co to oznacza?

Oznacza to, że komisja kwalifikacyjna SPE jako jedna z nielicznych komisji rozszerzyła zakres uprawnień, które zgodnie z Prawem Energetycznym są wymagane do obsługi, konserwacji, montażu, demontażu i pomiarów magazynów energii. W związku z tym, uprawnienia wydawane przez SPE oprócz standardowego zakresu, obejmują dodatkowo pkt. 12, określający „urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW”, a także pkt. 1, określający „urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej (…) w zakresie OZE”.

Zatem takie uprawnienia kwalifikacyjne, zawierające pkt. 12 tj. magazyny energii powyżej 10 kW, oprócz standardowych korzyści, umożliwią instalatorom także:

 •    ·    Zwiększenie i formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie magazynów energii
 •    ·    Uprawnienie kwalifikacyjne z dodatkowymi punktami na magazyny energii jest przepustką na wyższe i lepiej płatne stanowisko
 •    ·    Wyróżnienie na tle konkurencji w zakresie instalatorów magazynów energii  
 •    ·    Przewagę wśród konkurencji na rynku instalatorów
 •    ·    Zwiększone możliwości udziału i przewaga wśród konkurencji w inwestycjach finansowanych lub kredytowanych ze środków publicznych
 •   ·    Uprawnienie kwalifikacyjne z dodatkowymi punktami na magazyny energii jest przepustką na europejskie rynki pracy, gdyż jest uznawane w Unii Europejskiej, w tym w Szwajcarii i państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Niewielu instalatorów może się pochwalić możliwością zdobycia uprawnień do montażu magazynów energii. A jak wiemy jest to przyszłość w perspektywie nadchodzących zmian związanych m.in. z taryfami dynamicznymi.

Podsumowując, pomiędzy uprawnianiami SEP i SPE formalnie nie ma różnicy. Komisja przy SPE jako jedna z pierwszych podjęła działania związane z nadaniem kwalifikacji dotyczących możliwości montażu magazynów energii. Poprzez dodanie w załączniku nr. 1 wyodrębnionego pkt. 12, uprawniającego do obsługi, konserwacji, montażu, demontażu i pomiarów magazynów energii, komisja SPE dostosowała się do zmian w Polskiej i Europejskiej energetyce po raz kolejny udowadniając swoją elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów rynkowych. Skoro formalnie pomiędzy oboma uprawnieniami nie ma różnicy, ostateczny wybór komisji należy oczywiście do uczestnika.

A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwości zdobycia kwalifikacji wydawanych przez SPE, kliknij grafikę poniżej: