Monter (instalator) fotowoltaiki – czym się zajmuje, jakie są wymagania?
24.11.2023

Monter (instalator) fotowoltaiki – czym się zajmuje, jakie są wymagania?

W czasach, gdy ceny prądu nieustannie rosną, a ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza, technologie związane z energią odnawialną zyskują na popularności. Prym w tej dziedzinie wiedzie fotowoltaika, czyli technologia pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Aby wykorzystać potencjał energii słonecznej, konieczne jest zainstalowanie modułów fotowoltaicznych. Odpowiedzialnym za to zadanie jest monter fotowoltaiki. Na czym dokładnie polega praca instalatora fotowoltaiki? Jakie uprawnienia posiada ten specjalista? Jakie są wymagania dla instalatorów?

 

Kim jest instalator fotowoltaiki?

Olbrzymie zainteresowanie fotowoltaiką przekłada się na duże zapotrzebowanie na specjalistów związanych z branżą. Kluczową rolę pełnią zwłaszcza monterzy instalacji fotowoltaicznych, od których w ogromnej mierze zależy prawidłowe działanie systemu PV. Monter fotowoltaiki, nazywany zamiennie instalatorem fotowoltaiki, to osoba specjalizująca się w zakładaniu i konserwacji modułów fotowoltaicznych oraz pozostałych elementów systemów. Zasadniczym zadaniem montera fotowoltaiki jest umożliwienie przekształcenia energii świetlnej na energię elektryczną poprzez odpowiednie przyłączenie modułów do instalacji energetycznej budynku. 

 

Na czym polega praca instalatora fotowoltaiki?

Praca instalatora fotowoltaiki obejmuje kilka etapów. Należą do nich:

 • projektowanie fotowoltaiki – instalator współpracuje z inwestorem w celu ustalenia specyficznych potrzeb i wymagań względem systemu PV. Na tej podstawie przygotowywany jest projekt instalacji, z uwzględnieniem liczby modułów i ich umiejscowienia,
 • montaż modułów PV monterzy, jak wskazuje nazwa ich zawodu, zajmują się umieszczeniem modułów fotowoltaicznych https://shopb2b.corab.pl/moduly.html?cat=97 w wyznaczonym do tego miejscu (najczęściej na dachu, rzadziej na gruncie). Na tym etapie należy uwzględnić takie aspekty, jak nachylenie dachu czy ekspozycja na światło. Prace przeprowadzane są z zachowaniem wysokiej precyzji, 
 • połączenie z instalacją elektryczną – od monterów wymagana jest wiedza z zakresu elektryki, pozwalająca na poprawne i bezpieczne podłączenie systemu PV,
 • konfiguracja systemu – do zadań monterów należy również konfiguracja systemu PV, aby efektywnie przekształcał on energię słoneczną na energię elektryczną,
 • testy instalacji PV – przed oddaniem instalacji fotowoltaicznej do użytku monterzy wykonują testy pod kątem poprawności działania i bezpieczeństwa systemu PV,
 • szkolenie użytkowników – instalatorzy przedstawiają inwestorom praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania fotowoltaiki, monitorowania wydajności oraz konserwacji systemu. Pomagają też zainstalować aplikacje monitorujące pracę systemu PV, takie jak Corab One https://corab.pl/aktualnosci/corab-one-aplikacja-do-monitorowania-instalacji-oze

 

Jakie uprawnienia montera fotowoltaiki są prawnie wymagane?

Z uwagi na specyfikę systemów PV, nie każda osoba może zajmować się ich montażem. Konieczne są do tego odpowiednie uprawnienia dające gwarancję prawidłowo przeprowadzonych prac i bezawaryjnego działania instalacji fotowoltaicznej.

Stawiane instalatorom fotowoltaiki wymagania obejmują posługiwanie się certyfikatem wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat – po tym czasie konieczne jest odbycie szkolenia uaktualniającego, co związane jest z dynamicznym rozwojem branży OZE. Po uzyskaniu stosownego certyfikatu instalator zostaje wpisany do Rejestru Certyfikowanych Instalatorów.

 

Na mocy certyfikatu UDT monter jest uprawniony do:

 • wykonywania prac przy instalacjach fotowoltaicznych, takich jak montaż, demontaż, przegląd i konserwacja,
 • wykonywania prac związanych z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej,
 • wykonywania pomiarów i kontroli parametrów pracy systemu PV,
 • sprawdzania bezpieczeństwa i zgodności instalacji fotowoltaicznych z obowiązującymi normami i przepisami.

   

  Szkolenia instalatorów fotowoltaiki – kto może zostać instalatorem fotowoltaiki?

  Teoretycznie każdy może rozpocząć pracę jako monter fotowoltaiki. Zgodnie z wytycznymi UDT o certyfikat starać się mogą dwie grupy kandydatów: osoby bez doświadczenia zawodowego i wykształcenia związanego z instalacjami OZE oraz osoby mające takie doświadczenie lub wykształcenie.

  W przypadku kandydatów zaliczających się do pierwszej grupy konieczne jest odbycie szkolenia instalatora fotowoltaiki, które kończy się egzaminem (wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku). Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  Konieczne jest też spełnienie dodatkowych warunków. Przyszli monterzy muszą mieć pełną zdolność prawną i nie mogą być w przeszłości karani. Powinni posiadać doświadczenie w instalowaniu urządzeń grzewczych lub sanitarnych oraz odbyć szkolenie u producenta jednego z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Przeciwwskazaniem do pracy jako instalator fotowoltaiki są lęk wysokości i ograniczenia ruchowe.

   

  Dlaczego warto korzystać z usług wyszkolonego instalatora fotowoltaiki?

  Montaż systemów fotowoltaicznych to skomplikowany proces, który wymaga wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowego działania instalacji. Należy pamiętać, że samodzielny montaż wiąże się z ryzykiem - nie tylko uszkodzenia elementów systemów, ale też upadku z wysokości. Dlatego zalecane jest skorzystanie z usług profesjonalnego montera instalacji fotowoltaicznych. Specjalista z uprawnieniami służy kompleksową pomocą przy projektowaniu, montażu i uruchomieniu systemu.

   

  Jak sprawdzić uprawnienia instalatora fotowoltaiki?

  Osoby poszukujące pomocy przy montażu modułów PV w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić uprawnienia instalatora fotowoltaiki. Przed podpisaniem umowy wystarczy poprosić o okazanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje specjalisty.

   

  Jakie są cechy dobrego montera fotowoltaiki?

  Dobry instalator fotowoltaiki to osoba dokładna – błędy w montażu instalacji mogą prowadzić do niewydajności systemu lub nawet zagrożenia bezpieczeństwa. Monter modułów fotowoltaicznych, poza wymienionymi umiejętnościami z zakresu instalacji, powinien wykazywać się również zdolnościami interpersonalnymi. Przydadzą się one w bezpośrednim kontakcie z klientem. Poza tym istotna jest też stała gotowość do ponoszenia kompetencji, co ma szczególne znaczenie na szybko rozwijającym się rynku fotowoltaiki.