Certyfikat Instalatora OZE – jak przedłużyć uprawnienia UDT?
28.06.2023

Certyfikat Instalatora OZE – jak przedłużyć uprawnienia UDT?

30 czerwca kończy się stan zagrożenia epidemicznego. Dlaczego o tym wspominamy? Otóż przepisy wprowadzone podczas pandemii spowodowały, że Certyfikaty Instalatora OZE, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność do jego zakończenia. A co dalej? O tym w poniższym artykule.

Kiedy Twoje uprawnienia UDT stracą ważność?

Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, certyfikat potwierdzający kwalifikacje instalatora do montowania instalacji OZE jest ważny przez 5 lat. Potem okres ten musi zostać przedłużony. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak pandemia, uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego zachowują ważność dłużej, ale nie więcej niż 60 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemiologicznego lub stanu pandemii.  

I ten moment właśnie się zbliża. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2023 r. kończy się w Polsce stan zagrożenia. Od tego dnia Certyfikaty Instalatora OZE, których ważność upłynęła po 20.03.2020 są ważne jeszcze 60 dni, a zatem do 29.08.2023. Natomiast zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, aby nie stracić uprawnień, należy zgłosić się do UDT z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie szkolenia przypominającego na 30 dni przed upływem ważności certyfikatu. 

Wynika więc z tego, że od 1 lipca, każdy instalator fotowoltaiki, którego uprawnienia UDT zyskały warunkowe przedłużenie, musi odbyć szkolenie przypominające w ciągu 30 dni. Należy pamiętać, że można je wykonać wyłącznie w akredytowanej jednostce UDT. Jednym z takich ośrodków jest właśnie Corab Akademia. 

Co się stanie, jeśli nie zdążę przedłużyć uprawnień UDT? 

Szkolenie przypominające organizowane przez Akademię Corab to najwygodniejszy sposób zachowania uprawnień instalatora fotowoltaiki. Jeśli nie zdążysz ich przedłużyć, czeka cię ponowny udział w szkoleniu podstawowym oraz podejście do egzaminu UDT. Dlatego sprawdź ważność swoich uprawnień i już dziś zarezerwuj termin szkolenia na stronie Akademii Corab. Pamiętaj, że zaświadczenie wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń jest obowiązkowym elementem wniosku o przedłużenie ważności uprawnień UDT

Jak wygląda szkolenie przypominające w Corab Akademii?

Szkolenie przypominające UDT dla instalatorów fotowoltaiki, na które zaprasza Corab Akademia, to 1-dniowe spotkanie, podczas którego odświeżysz i poszerzysz wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów, doboru systemów PV oraz ich montażu. Głównym założeniem szkolenia jest przedłużenie uprawnień UDT na kolejne 5 lat, co umożliwi ci kontynuowanie działalności instalatorskiej. Spotkanie z innymi uczestnikami szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów w branży. 

Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. 

Zapewniamy również lunch oraz przerwy kawowe.

Zarezerwuj termin szkolenia na stronie Akademii Corab