Nowe formy dofinansowania OZE w budynkach wielorodzinnych
08.02.2023

Nowe formy dofinansowania OZE w budynkach wielorodzinnych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii od 1 lutego 2023 został uruchomiony grant dotyczący dofinansowania instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych. Nowy grant jest elementem programu TERMO obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program TERMO to pakiet rozwiązań, których celem jest wsparcie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej i stan techniczny remontowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

W ramach programu dostępne są już od pewnego czasu różne formy dofinansowania, które obecnie zostały zmodernizowane, w tym.: premia termomodernizacyjna, remontowa oraz kompensacyjna. 

Z kolei od 1 lutego 2023 roku wprowadzono również zupełnie nowe formy wsparcia, które w mocniejszym stopniu wspierają niskoemisyjne źródła energii oraz oszczędzanie energii  tj. premia oraz grant Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG), a także grant termomodernizacyjny oraz grant na Odnawialne Źródła Energii.

 

Z perspektywy właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych ciekawymi rozwiązaniami w zakresie dofinansowania mogą być:

  • Grant termomodernizacyjny, którego zadaniem jest wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych, dzięki którym zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię. Jest to opcja podwyższająca premię termomodernizacyjną. 
  • Grant OZE jest to forma wsparcia inwestycji w instalacje OZE w budynkach wielolokalowych. 

Założenia grantu w zakresie OZE prezentowane były jeszcze pod koniec grudnia 2022 roku przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako część pakietu wspierającego rozwój energetyki prosumenckiej w budynkach wielolokalowych, wprowadzającego prosumenta lokatorskiego.

 

Uruchomiony grant dla instalacji OZE umożliwia uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów netto inwestycji. Inwestycja tego typu obejmować może zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii. Z grantu można sfinansować również modernizację istniejącej instalacji, przy założeniu, że jej moc wzrośnie o co najmniej 25%.

 Warunki dotyczące przydzielania grantu nie określają dokładnie granicznej wielkości instalacji OZE. Biorąc jednak pod uwagę, że podmioty które mogą skorzystać z programu mają możliwość uzyskania statusu prosumenta a docelowo ma być to nowy podmiot – prosument lokatorski, moc instalacji nie będzie mogła przekraczać 50 kWp. Należy tutaj zauważyć, że program nie limituje wielkości instalacji OZE względem zapotrzebowania energetycznego budynku zatem opłacalne może być przewymiarowanie instalacji i uzyskiwanie środków przez Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową z nadwyżek energii.

 

Z grantu OZE mogą skorzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc m.in.:

  • • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
  • • jednostki samorządu terytorialnego
  • • towarzystwa budownictwa społecznego
  • • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • • spółki prawa handlowego
  • • osoby fizyczne

Wnioski w sprawie grantów będą przyjmowane w okresie do 1 lutego 2022 do 30 czerwca 2026 roku.

 

Obecnie budżet programu wynosi 448 mln zł.

Grant jest finansowany w ramach jednej z inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), ale do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania źródeł czystej energii skoncentrowane były na budownictwie jednorodzinnym, zatem obecnie otwierają się nowe możliwości dla zupełnie nowego obszaru rynku, który do tej pory relatywnie w małym stopniu korzystał z OZE.

  

Granty na OZE są pierwszym elementem z pakietu rozwiązań wspierających budowę instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych. Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii mają pojawić się również preferencyjne zasady rozliczania sprzedaży nadwyżek energii z instalacji OZE w tego typu obiektach. Prezentowany projekt zakładał możliwość uzyskania 100% środków z odsprzedaży. Nie będą zatem występowały tutaj limity w ramach obecnego systemu prosumenckiego, dające możliwość przeznaczenia środków z nadprodukcji wyłącznie na opłacenie energii czynnej oraz wypłatę z depozytu prosumenckiego pozostałej kwoty po roku, ale do wysokości 20% ich wartości.

Zapowiadane zmiany wymagają jednak przeprowadzenia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, co powoduje, że tego typu modyfikacja w prawie może niestety potrwać dłużej. Trudno również jednoznacznie określić jaki kształt legislacyjny uzyska prosument lokatorski.

Warto zatem rozważyć już teraz realizację inwestycji i uzyskanie dofinansowania w ramach grantu. Dzięki temu budynek wielorodzinny będzie mógł szybciej czerpać korzyści wynikające zarówno z wykorzystania energii na części wspólne jak i ze sprzedaży nadwyżek energii.

 >>Szczegóły dotyczące grantu można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Grant OZE - BGK

 Michał Olszewski, Product Manager w Corab S.A.

 Od 15 lat działa na rynku energetycznym. Pracował w obszarze rozwoju produktów, sprzedaży i innowacji dla klientów     biznesowych w PGE Polskiej Grupy   Energetycznej, PKP Energetyka oraz innogy Polska (obecnie E.ON). W ostatnim czasie w   polskim oddziale portugalskiego koncernu energetycznego EDP   wdrażał nowe modele sprzedaży fotowoltaiki (PV As A Service) oraz   bundle produktowe (fotowoltaika + energia). Absolwent Wydziału Zarządzania   Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.