Wzrost dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0 oraz zmiany regulacyjne w zakresie magazynów energii
13.12.2022

Wzrost dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0 oraz zmiany regulacyjne w zakresie magazynów energii

Mamy dobrą wiadomość dla prosumentów, którzy chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0. Od dnia 15.12.2022 r. wprowadzone zostają zmiany w programie, które mają zwiększyć atrakcyjność tej formy wsparcia zakupu rozwiązań OZE. Według stanu na początek grudnia w ramach programu Mój Prąd 4.0 zostały zatwierdzone wnioski o wartości stanowiącej zaledwie 22% całego budżetu przeznaczonego na sfinansowanie programu. Zatem nadal pozostaje do wykorzystania znacząca pula środków z budżetu o łącznej kwocie 350 mln zł.

Poziom dofinansowania 

Zasadniczą zmianą w programie Mój Prąd 4.0 jest podwyższenie poziomu  dofinansowania w przypadku samodzielnych mikroinstalacji oraz połączonych z magazynem energii.

1. Dla prosumentów rozliczających się w systemie net billingu lub rozliczających się w systemie net meteringu, którzy nie skorzystali wcześniej z dofinansowania w poprzednich naborach (pod warunkiem przejścia na net billing), dofinansowanie wyniesie:

W przypadku samodzielnej mikroinstalacji fotowoltaicznej

dofinansowanie wyłącznie mikroinstalacji można będzie uzyskać w wysokości do 6000 zł. Dotychczas maksymalny poziom dofinansowania wynosił 4000 zł.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii 

na mikroinstalację - w wysokości nie większej niż 7000 zł. Dotychczas dofinansowanie wynosiło maksymalnie 5000 zł.

na magazyn energii (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł) w wysokości nie większej niż 16000 zł. Do tej pory dofinansowanie wynosiło maksymalnie  7500 zł.

2. Dla prosumentów rozliczających się   w systemie net meteringu, którzy skorzystali wcześniej z dofinansowania w poprzednich naborach, pod warunkiem przejścia na net billing, dofinansowanie wyniesie:

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii

na mikroinstalację - w wysokości nie większej niż 3000 zł; 

na magazyn energii (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł) w wysokości nie większej niż 16000 zł. Do tej pory dofinansowanie wynosiło maksymalnie 7 500 zł.

W przypadku każdego z typu prosumentów podanych powyżej dla mikroinstalacji fotowoltaicznych połączonych z magazynami ciepła oraz systemem HEMS/EMS poziom dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi

dla magazynów ciepła – w wysokości nie większej niż 5000 zł;

do systemu zarządzania energią EMS / HEMS – w wysokości nie większej niż 3000 zł.

W przypadku wszystkich powyższych rodzajów dofinansowania dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Warto zauważyć, że w przypadku prosumentów, którzy otrzymali już dofinansowanie we wcześniejszej wysokości, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. Jeżeli koszty kwalifikowane będą zawierały się w ramach nowego poziomu środków, wówczas wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a kwotą dotacji jaką otrzymałby prosument w wyniku skorzystania z nowego dofinansowania.

Jak widać maksymalne dofinansowanie do magazynów energii wzrosło ponad dwukrotnie. Może to istotnie wpłynąć na pobudzenie zainteresowania inwestorów zarówno samymi magazynami energii jak i falownikami hybrydowymi. Mowa jest tutaj zarówno o inwestorach, którzy obecnie zamierzają zrealizować mikroinstalację fotowoltaiczną jak i takich, którzy wybudowali swoją instalację już jakiś czas temu, a obecnie mogą rozszerzyć ich zakres o magazyn energii.

Do tej pory zaledwie 1% wniosków w ramach programu Mój Prąd dotyczyło magazynów energii, dlatego teraz sytuacja może się zmienić.

Przedłużenie okresu naboru wniosków 

Okres naboru wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0 został przedłużony do dnia 31.03.2023 r. (wcześniej 31.12.2022 r.).

Zmiany regulacyjne dla magazynów energii 

Warto zauważyć, że modyfikacje w programie Mój Prąd 4.0, zbiegły się ze zmianami dotyczącymi magazynów energii, które znalazły się w projekcie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Mimo nazwy ustawy, odnoszącej się do kwestii gazu, nowe regulacje w ramach ustawy mają być znacznie szersze i obejmują również mikroinstalacje. Projekt ustawy zakłada, że w przypadku przyłączenia do sieci mikroinstalacji razem z magazynem energii, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się moc magazynu energii, pod warunkiem, że 

a) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji,

b) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna tej mikroinstalacji.

Dzięki tej zmianie, przyłączenie w przypadku mikroinstalacji razem z magazynem energii o mocy zainstalowanej nie większej niż w wydanych warunkach przyłączenia, odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Ustawa została już uchwalona przez Sejm, a obecnie prace nad projektem ustawy prowadzone są w Senacie. Jeżeli proponowane zmiany zostaną uchwalone to zniknie jeden z elementów regulacyjnych, który był istotnym ograniczeniem przy decyzji o zakupie magazynu energii.

 

 Michał Olszewski, Product Manager w Corab S.A.

 Od 15 lat działa na rynku energetycznym. Pracował w obszarze rozwoju produktów, sprzedaży i innowacji dla klientów     biznesowych w PGE Polskiej Grupy   Energetycznej, PKP Energetyka oraz innogy Polska (obecnie E.ON). W ostatnim czasie w   polskim oddziale portugalskiego koncernu energetycznego EDP   wdrażał nowe modele sprzedaży fotowoltaiki (PV As A Service) oraz   bundle produktowe (fotowoltaika + energia). Absolwent Wydziału Zarządzania   Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.